Bioenergi Luleå

Vanliga frågor om pelletseldning

Varför är det bra att elda med pellets?

Det är miljösäkert och billigt. Pellets är ett inhemskt, förnybart bränsle som inte tillför ny koldioxid till atmosfären. Är du van vid vedpanna blir det dessutom mindre passning eftersom pannan matas automatiskt.

Hur billigt är pellets?

I lösvikt eller storsäck ligger idag priset mellan 40 och 50 öre per kWh netto värme, moms och frakt inräknad. Att jämföra med olja som kostar ca 100 öre/kWh, (10000 kr/ kubikmeter) och el 65-90 öre/kWh. Att byta olja mot pellets i småhuspannan innebär en besparing på ca 5 000-6 000 kr per kubikmeter olja som man ersätter. Att byta el mot pellets sparar mellan 15-50öre per kWh beroende på om du byter från direktelvärme eller vattenburen värme.

Finns det olika kvaliteter på pellets?

Det är skillnad på pellets och pellets. Som kund skall man ställa krav på leverantören och se till att man får en specifikation på pelletsen och garantier att pelletsen alltid håller vad specifikationen säger. Pelletsleverantören skall ge en garanti på värmevärdet, om inte leverantören kan göra det så vet inte du som kund hur mycket energi du får levererat per ton.

Hur mycket pellets går det åt per år i en normalvilla?

En normalvilla behöver 5-7 ton pellets per år = 10 kubikmeter. Om villan värms med 3 kubikmeter olja per år blir pelletsbehovet 6 ton om året. 1 ton pellets har en volym på cirka 1½ kubikmeter. En normalvilla behöver ca 30 000 kWh/år; 20 000 till uppvärmning, 5 000 till tappvarmvatten och 5 000 till hushållsel.

Hur mycket pellets motsvarar 1 kubikmeter olja?

2,1 ton pellets eller cirka 3 kubikmeter.

Vad kostar det att installera en pelletsbrännare?

Att installera en pelletsbrännare i en befintlig panna kostar cirka 20 000 kr. Tillägg för bränsleförråd och matning kostar 2000 – 10 000 kr. En komplett ny pannanläggning kostar 55 000 – 75 000 kr.

Kommer pellets att beläggas med någon form av skatt?

Svaret är inte helt enkelt eftersom det är fråga om politiska beslut. Men vi kan dock konstatera att: Pellets är ett biobränsle och har så stora miljöfördelar jämfört med olja och el, att den inte kan skattebeläggas utan att miljöproblemen ökar. Utsläppen av skadliga ämnen till atmosfären ökar vid oljeeldning. En del av elproduktionen är även baserad på icke förnyelsebara bränslen. Detta innebär att om pellets blir skattebelagd så bör även andra bränslens skatt öka i proportion till en pelletsskatt.

Vad är pellets?

Pellets är ett torrt cylinderformat bränsle som framställt genom att pressa ren biomassa utan tillsatsmedel. En pellets kan ha olika diametrar, i Sverige tillverkas pellets mellan 5 och 12 mm, vanligast är 8 mm. Råvaran är idag såg- och kutterspån, men kan även vara flis eller bark.

Kommer råvaran att räcka till?

På denna fråga kan man direkt svara ja Det finns gott om sågspån och andra träbiprodukter från sågverken och andra träindustrier. De pelletsfabriker som finns i Sverige har kapacitet att tillverka betydligt mera pellets än vad som nu efterfrågas.

I vad kan man elda med pellets?

Pelletsbrännare går att installera på de flesta äldre pannor som är avsedda för olja eller ved. Flera pannfabrikat har även tillverkning av pannor som är optimerade för just pellets. Det finns flera olika fabrikat av kaminer som är avsedda för pelletseldning. Att elda pellets i en vanlig braskamin eller kakelugn går, men kan vara förenat med vissa problem.

Finns det braskaminer för pellets?

En braskamin är konstruerad för ved men man kan elda pellets i en speciell pelletskorg. Det finns också pelletskaminer konstruerade speciellt för pellets. En kamin kostar 20 000 – 50 000 kr beroende på modell.

Kan jag ha en pelletskamin i mitt direktelvärmda hus?

Ja. En pelletskamin har en inbyggd cirkulationsfläkt som sprider värmen. Kaminen har ett inbyggt pelletsförråd som räcker minst ett dygn. Pelletskaminen klarar cirka 70 procent av husets värmebehov.

Hur vet jag att jag köper hög kvalitet på pannan?

Välj en P-märkt produkt, gäller både pannor, kaminer och brännare. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har en översikt över P-märkta produkter: www.sp.se, sök på Certifierade produkter.

Behövs ackumulatortank?

Nej den behövs inte, men om du redan har en installerad så bör du fortsätta att använda den. Med en ackumulatortank får man en mer kontinuerlig brinntid av pellets. Detta innebär att det blir mindre slitage på utrustningen.

Behöver anläggningen mycket skötsel?

Bekvämlighet kostar alltid pengar. Ju mer du är villig att investera i din anläggning desto mindre tillsyn behövs. Du kan välja på anläggningar som normalt behöver tillsyn en gång i veckan till anläggningar som behöver tillsyn ungefär lika mycket som en oljepanna. Men hur ofta din anläggning behöver tillsyn beror också på vilken pelletskvalitet du använder.

Var skall jag förvara min pellets?

På en torr och väderskyddad plats.

Hur bygger jag mitt pelletsförråd?

Det finns prefabricerade förråd eller så bygger du ett eget enligt vår byggbeskrivning.

Vart gör jag av min aska?

Förvara askan i ett obrännbart kärl med lock. Askan från pellets är starkt basisk med ett högt pH-värde. Helst skall den spridas i skogen men du kan även hälla ut den på gräsmattan eller lägga den under prydnadsbuskar. Ett riktvärde är att per år inte sprida mer än 1 liter aska per m2 gräsmatta. Lägg inte askan på grönsakslandet eller under bärbuskar eftersom den innehåller små mängder tungmetaller. Kom ihåg att askan kan innehålla glödrester i flera dagar.

     

Bioenergi i Luleå AB. Uddebovägen 5. Box 50100, 973 23 Luleå.
Luleå Energi-koncernens kundservice: 0920-264400. Pelletsbeställningar SCA BIONORR: 0611-24426.