Bioenergi Luleå

Energibesparing - Spara miljö och pengar med pellets

Gör en energibesparing genom att byta från olja eller el till pelletsvärme. Vår kalkylator räknar ut hur mycket du kan spara genom att byta till pellets. Kom ihåg att energibesparingen kan bli ännu större mot el beroende på att den rörliga nätavgiften också reduceras när du byter till pelletsvärme.

Skriv in följande data i kalkylen:
1. Nettoenergibehov (uppvärmning och varmvatten).
2. Bränslepris, pelletspriset finner du i vår prislista.
3. Verkningsgraden på oljepannan och pelletspannan.
4. Därefter klickar du på knappen "Räkna om".
OBS använd "." för att ange decimaler.

Nettoenergibehov kWh/år:    

Bränsle Olja El Pellets
Verkningsgrad
Kvantitetsbehov/år m3 kWh ton
Bränslepris per enhet kr kr kr
Bränslekostnad kr/år kr kr kr

Besparing vid konvertering från olja till pellets: kr  
Besparing vid konvertering från el till pellets: kr  
     

Bioenergi i Luleå AB. Uddebovägen 5. Box 50100, 973 23 Luleå.
Luleå Energi-koncernens kundservice: 0920-264400. Pelletsbeställningar SCA BIONORR: 0611-24426.