Bioenergi Luleå

Leveranssätt

Bränslepellets är ett enkelt bränsle på många sätt. Eftersom det är ett torrt bränsle är det enkelt att hantera, transportera och att lagra. Vår bränslepellets finns i säckar om 16 kg och 600 kg, eller levereras i lösvikt till kund med bulktransportbilar.

     

Bioenergi i Luleå AB. Uddebovägen 5. Box 50100, 973 23 Luleå.
Luleå Energi-koncernens kundservice: 0920-264400. Pelletsbeställningar SCA BIONORR: 0611-24426.