Bioenergi Luleå

Våra ägare

Bioenergi ägs gemensamt av Luleå Energi (91%) och SCA Energy AB (9%).

Luleå Energi AB säljer och distribuerar el och fjärrvärme, förädlar biobränsle och bygger stadsnät för data- och teletrafik. Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till Luleå kommun. Ägare är Luleå kommun.

För ytterligare information, www.luleaenergi.se

SCA Energy utvecklar förnybar energi av skogens resurser och producerar förädlade och oförädlade skogsbaserade biobränslen samt utvecklar SCAs vindkraftstillgångar. SCA Energy ingår i SCAs affärsenhet Forest Products, som producerar papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder kostnadseffektiva transportlösningar.

 För ytterligare information, www.scaenergy.com

     

Bioenergi i Luleå AB. Uddebovägen 5. Box 50100, 973 23 Luleå.
Luleå Energi-koncernens kundservice: 0920-264400. Pelletsbeställningar SCA BIONORR: 0611-24426.